บทสวดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความร่ำรวย อำนวยทรัพย์

บทสวดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความร่ำรวย อำนวยทรัพย์ อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อ ที่หลายคนเคารพศรัทธาอย่างมาก สำหรับท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสวัณ มีอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวกุเวร หนึ่งในสี่จาตุมหาราช ทำหน้าที่รักษาโลกด้านทิศเหนือ และปกครองเหล่ายักษ์ รากษส คุหยัก กินนร กินรี นับถือกันว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์

ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณตามคติความเชื่อของคนไทย เป็นยักษ์กายสีทอง หรือสีเขียว ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ ร่างกายกำยำ นัยน์ตาเป็นประกายลุกดังเพลิง อาภรณ์มงกุฏน้ำเต้าประดับรูปนาค ทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและอัญมณี

ทรงกระบองเป็นอๅวุธ ทรงช้างหรือม้าเป็นพาหนะ มีบริวารแสนโกฏิ บ้างก็ว่าท่านมีรูปร่างพิกๅร ผิวขๅว มีฟัน 8 ซี่ มีขา 3 ขา จึงปรากฏว่า ภาพของท้าวเวสสุวรรณมักเขียนท่ายืนแยงแย ถือไม้กระบองยาวอยู่หว่างขาเสมอ

 เชื่อกันว่า ผู้ใดบูชาท้าวเวสสุวรรณ และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเสมอ จะบังเกิดโชคลาภ ลาภยศสรรเสริญ ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจวาสนา ชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่น

สำหรับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้เริ่มจากการตั้งมะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชาท้าวเวสสุวรรณ  “อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ”

 

แหล่งที่มา : undubzapp

เรียบเรียงโดย : newsonlinezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *