ปิดทองพระ 9 จุด เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

ปิดทองพระ 9 จุด เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่บอกกันว่างการปิดทององค์พระในแต่ละจุดก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้เราจะพาการปิดทององค์พระในแต่ละจุดนั้น มีความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ในด้านใดบ้าง

 พระพักตร์ (บริเวณใบหน้า) มีคติความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ในการประสบความสำเร็จของหน้าที่การงาน ชีวิตประสบความรุ่งเรือง

พระอุทร (บริเวณท้อง) มีคติความเชื่อว่าจะอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ มีทรัพย์สินเงินทอง

พระนาภี (บริเวณสะดือ) มีคติความเชื่อว่าจะอุดมไปด้วยทรัพย์สิน มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ไม่พบกับความยากลำบาก

พระเศียร (บริเวณศีรษะ) มีคติความเชื่อว่าจะมีความจำเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม สติปัญญาดี

พระอุระ (บริเวณหน้าอก) มีคติความเชื่อว่าจะเป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีสง่าราศี มีเสน่ห์

พระหัตถ์ (บริเวณมือ) มีคติความเชื่อว่าจะมีอำนาจบารมี เป็นที่เคารพ ยกย่อง

พระบาท (บริเวณเท้า) มีคติความเชื่อว่าทำสิ่งใดก็จะราบรื่น มีความเป็นอยู่ที่ดี ไร้อุปสรรคปัญหา

หลังองค์พระ (บริเวณด้านหลัง) มีคติความเชื่อว่าจะช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศี

ฐานรององค์พระ มีคติความเชื่อว่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่งคง มีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงในชีวิต

 

แหล่งที่มา : sanook

เรียบเรียงโดย : newsonlinezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *