ทำบุญบ่อย แต่ชีวิตติดขัด เพราะไม่รู้สิ่งนี้

ทำบุญบ่อย แต่ชีวิตติดขัด เพราะไม่รู้สิ่งนี้ หลายคนทำบุญแล้วไม่รู้จักกรวดน้ำ หรือกรวดน้ำไม่ถูกวิธีเลยทำให้ไม่ได้อานิสงส์ของบุญ ทำบุญบ่อยแต่ชีวิตติดขัดเพราะแบบนี้

โบราณว่าไว้ การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือสรรพสิ่งที่เราจะอุทิศถึง โดยให้รินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ

ก่อนจะกรวดน้ำให้ดวงวิญญาณ หรือเจ้ากรรมนายเวร ให้กรวดน้ำให้ตัวเองก่อน คำว่ากรวดน้ำให้ตัวเองไม่ใช่เป็นการดึงบุญที่ตนทำให้ตัวเอง เพราะเราเป็นคนทำบุญบุญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว แต่เป็นการแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัวที่ปกปักรักษาเรา

สำหรับการกรวดน้ำให้ถูกวิธี เริ่มจากเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต  ว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้

จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่ม เทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

 

แหล่งที่มา : Horoworld

เรียบเรียงโดย : newsonlinezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *