รีบสวดเลย บทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิด เสริมความเฮงให้ชีวิต

รีบสวดเลย บทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิด เสริมความเฮงให้ชีวิต ทุกคนล้วนมีเทวดาประจำวันเกิด การหมั่นสวดบูชานั้น จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้

คาถาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ให้สวด “อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ” (6 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ให้สวด “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา” (15 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันอังคาร ให้สวด “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง” (8 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้สวด “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” (17 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ให้สวด “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” (12 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ให้สวด “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ” (19 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ให้สวด “วา โธ โน อะ มะ มะ วา” (21 จบ)

คาถาสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ให้สวด “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ” (10 จบ)

เมื่อสวดเสร็จแล้วให้กรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราก่อน ด้วยบท ‘อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา’

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่ดูแลรักษาข้าพเจ้า (พูดชื่อ-นามสกุลตัวเอง) จงมีความสุข และขอให้ได้รับผลบุญนี้ไปพร้อมกันด้วยเทอญ แล้วจึงไปทำบุญในรูปแบบต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรต่อไป.

 

แหล่งที่มา : thairath

เรียบเรียงโดย : newsonlinezone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *