२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’, सुभ फलको लागि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गरौ !

२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’, सुभ फलको लागि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गरौ !

२५ वर्षपछि,

२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’, सुभ फलको लागि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गरौ !

काठमाडौँ — त’क्षक नागले राजा परी’क्षि’तलाई ड’सेर मा’रेप’छि उनका छोरा जन’मेज’यले स’र्प य’ज्ञ गरेर सर्प प्रजातिलाई न’ष्ट गर्न खो’जे । सर्प प्रजातिको अस्तित्वरक्षा’का लागि त’क्षक नागले स्वर्ग’का राजा इन्द्रसँग अनुरोध गरेका कथा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । कथाहरूले नागलाई अलौ’कि’क श’क्तियु’क्त र सर्प’हरूको राजा बताउँछन् ।

हामीलाई देख्ता–सुन्दा अ’नौ’ठो लाग्ने श’क्ति के स’र्पमा साँच्चै हुन्छ ? यसको उत्तर अलि ज’टिल छ । केही सर्प आकारका ड’रला’ग्दा’ हुन्छन्, वि’षा’लु हुँदैनन् । केहीलाई हेर्दा सामान्य लाग्ने केही स’र्प निकै वि’षालु’ हुन्छन् । सर्पका थुप्रै प्रजातिमध्ये त’क्षक ना’ग नाम दिइएको स’र्प पनि छ । नाम राख्ने पौरा’णिक कथाबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****

२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’, सुभ फलको लागि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गरौ !

काठमाडौँ — त’क्षक नागले राजा परी’क्षि’तलाई ड’सेर मा’रेप’छि उनका छोरा जन’मेज’यले स’र्प य’ज्ञ गरेर सर्प प्रजातिलाई न’ष्ट गर्न खो’जे । सर्प प्रजातिको अस्तित्वरक्षा’का लागि त’क्षक नागले स्वर्ग’का राजा इन्द्रसँग अनुरोध गरेका कथा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । कथाहरूले नागलाई अलौ’कि’क श’क्तियु’क्त र सर्प’हरूको राजा बताउँछन् । हामीलाई देख्ता–सुन्दा अ’नौ’ठो लाग्ने श’क्ति के स’र्पमा साँच्चै हुन्छ ? यसको उत्तर अलि ज’टिल छ । केही सर्प आकारका ड’रला’ग्दा’ हुन्छन्, वि’षा’लु हुँदैनन् । केहीलाई हेर्दा सामान्य लाग्ने केही स’र्प निकै वि’षालु’ हुन्छन् । सर्पका थुप्रै प्रजातिमध्ये त’क्षक ना’ग नाम दिइएको स’र्प पनि छ । नाम राख्ने पौरा’णिक कथाबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****

२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’, सुभ फलको लागि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गरौ !

काठमाडौँ — त’क्षक नागले राजा परी’क्षि’तलाई ड’सेर मा’रेप’छि उनका छोरा जन’मेज’यले स’र्प य’ज्ञ गरेर सर्प प्रजातिलाई न’ष्ट गर्न खो’जे । सर्प प्रजातिको अस्तित्वरक्षा’का लागि त’क्षक नागले स्वर्ग’का राजा इन्द्रसँग अनुरोध गरेका कथा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । कथाहरूले नागलाई अलौ’कि’क श’क्तियु’क्त र सर्प’हरूको राजा बताउँछन् । हामीलाई देख्ता–सुन्दा अ’नौ’ठो लाग्ने श’क्ति के स’र्पमा साँच्चै हुन्छ ? यसको उत्तर अलि ज’टिल छ । केही सर्प आकारका ड’रला’ग्दा’ हुन्छन्, वि’षा’लु हुँदैनन् । केहीलाई हेर्दा सामान्य लाग्ने केही स’र्प निकै वि’षालु’ हुन्छन् । सर्पका थुप्रै प्रजातिमध्ये त’क्षक ना’ग नाम दिइएको स’र्प पनि छ । नाम राख्ने पौरा’णिक कथाबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *