सेतो नागलाई देख्ने बित्तिकै पूरा पढेर ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ, तपाईले नसोचेको फल मिल्नेछ

सेतो नागलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्श न गरौ, तपाईले नसोचेको ७ दिन भित्र मनोकामना पूरा हुनेछ। हाम्रो शरीरमा सकारात्मक तरङ्ग संगै नकारात्मक तरङ्ग रुपनि प्रवाहित भैरहेका छुन्छन । जय नागदेव! जय नागदेव!जय नागदेव!राम्रो समय र ग्रहहरु पनि मिलेर बसेको अवस्थामा न का रात्मक भन्दा सकारात्मक तरङ्ग धेरै प्रवाह हुन्छ भने कु ण्ड लीमा ग्रहको अवस्था पनि मिलेको छैन समय पनि ख राब चलेको छ भने सकारात्मक भन्दान कारात्मक तरङ्ग हाम्रो शरीर तथा बसोवास गर्ने छेउछाउमा धेरै नै सकृय अ वस्था यसमा पनि हामी वसोबास गरेको भूमिमा नाग को बासस्था न रहेको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *