รักตัวเองให้มากๆก่อน ก่อนจะฝากความสุขไว้กับใคร

รักตัวเองให้มากๆก่อน ก่อนจะฝากความสุขไว้กับใคร

จะสุขหรือทุกข์ไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเจออะไร

แต่ขึ้นกับเราว่า ” ผูกใจ ” ไว้กับอะไร…

การผูกใจ คือการที่เราเอาจิตไปจดจ่อโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

บางคนใช้ชีวิตเอาทุกอย่างให้ลูกหมดอันนี้คือผูกใจไว้ที่ลูก

บางคนทุ่มเททำงานห้ามรุ่งห้ามค่ำไม่รู้จักหยุด อันนี้คือผูกใจไว้ที่งาน

บางคนทำทุกอย่างเพื่อแฟน อันนี้คือผูกใจไว้ที่คนรัก

บางคนชอบของบางอย่างมากทุ่มเททำงาน ได้เงินมาเท่าไหร่

เอาไปซื้อของสิ่งนี้หมดอันนี้คือผูกใจไว้ที่สิ่งของ

เมื่อเราผูกใจของเราไว้กับสิ่งไหน สิ่งๆนั้นจะเป็นตัวกำหนด

ความสุขความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตเรา

ถ้าเราผูกหัวใจไว้กับลูกทุ่มเททั้งหมดให้กับเขา

เขาดีกับเรา พูดดีกับเรา เห็นเขามีความสุข เราถึงจะสุข

แต่ถ้ากลับกัน เขาไม่ดีกับเรา เผลอพูดแย่ๆ

หรือเขามีเรื่องทุกข์ใจ เราก็จะพลอยทุกข์ไปด้วย

ถ้าเราผูกหัวใจไว้กับความรัก

วันไหนเขาทำดีกับเรา เราก็สุขเหลือหลาย

วันไหนเขาไม่เหลียวแลเรา ก็ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกัน

ยิ่งเรายึดติดกับอะไร ยิ่งผูกแน่นแค่ไหน

เราจะเฉยๆกับเรื่องอื่นๆ ปล่อยผ่านเรื่องที่ไม่ได้ยึดติดได้ง่ายดาย

เพราะใจจะมาสุขมาทุกข์กับเรื่องที่เรายึดติดไว้เท่านั้น

การยึดมั่นถือมั่น คือเราเอาใจไปยึดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้

เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นกับอะไรกลายใจเราเสียอำนาจ

ในการคุมความสุขความทุกข์ของตนเอง

เพราะเราดันไปผูกไว้ ไปยึดไว้ไปฝากไว้กับสิ่งนั้นๆแล้ว

กลายเป็นว่าสิ่งๆนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสุขในชีวิตเรา

จริงๆแล้ว ไม่มีเหตุผลไหนที่ดีพอที่เราจะไปฝากความสุขของเรา

ไว้กับใคร สิ่งของชิ้นไหน หรือ เรื่องอะไรทั้งนั้น

ดังนั้น เมื่ออ่านบทความนี้จบขอให้หาที่เงียบๆนั่งนิ่งๆ

สำรวจความคิดตัวเองว่าเรายึดมั่นถือมั่นกับ สิ่งไหน หรือ ใครรึเปล่า

ไปผูกไว้กับคน ลาภ ยศ อำนาจ ชื่อเสียง เงินทองบ้างไหม

ถ้ารู้ตัวว่ามีผูกไว้ขอให้เริ่มที่จะคลายปมมันทีละนิดๆ

พาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องผูก ไม่ต้องยึดไว้กับอะไรทั้งนั้น

ฝึกให้ใจมีความสุขได้ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าไหนๆ

ไม่ต้องอาศัยจากเติมเต็ม ไม่ต้องอาศัยใครอื่น

ไม่ต้องอาศัยอะไรที่มาสนองความอยาก

ให้ใจมันสุขได้จากใจที่มันสงบของมัน

ฝึกใจให้สุขเอง… สุขจนมันล้นออกมา

พอล้นแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรอีก

เต็มแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้ว

แถมไม่อยากเบียดเบียนใคร

เพราะไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มมาเติมใจอีกแล้ว

ความสุขที่ไม่ได้ผูกยึดไว้กับอะไร

คือความสุขที่สุขใจอย่างแท้จริง

Cr. ขอบคุณบทความดีๆจาก : ธรรมะย่อยมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *