วิธีการแผ่เมตตาให้ได้ผล ทำได้จะเจริญรุ่งเรืองมาก

วิธีการแผ่เมตตาให้ได้ผล ทำได้จะเจริญรุ่งเรืองมาก

ความเมตตาเปรียบเสมือนสายน้ำและเปรียบเสมือนผืนป่าอันร่มรื่นถ้าเราปลูกฝังบ่มเพาะเมตตาจิตลงไปในใจของเรามากขึ้น ตัวเราเองก็จะรื่นรมย์เหมือนกับว่าเรานั้นมีธารน้ำหลั่งไหลอยู่ภายในตัวเหมือนกับตัวเราเองนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ตัวเราเองก็มีความชุ่มเย็นอยู่ภายในใครมาก็พลอยชุ่มเย็นตามไปด้วยฉะนั้นการแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธนั้นย่าไปแผ่ตอนที่เราโกรธแต่ควรจะฝึกให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราทุกวันจนกระทั่งว่าเมตตากับวิถีชีวิตของเรากลายเป็นเนื้อเดียวกัน

ในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระอริยสาวกเจอกันท่านมักจะถามกันว่า “ท่านสารีบุตรท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร” พระสารีบุตรก็จะตอบว่า “ช่วงนี้ผมอยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหาร”“ช่วงนี้ผมอยู่ด้วยสุญญตาพรหมวิหาร” หรือช่วงนี้ผมอยู่ด้วยกรุณาพรหมวิหาร

คำว่า “วิหาร” แปลว่าคุณธรรมประจำจิตประจำใจเราทุกคนควรจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีเมตตาเป็นเรือนใจเอาไว้เป็นพื้นฐานถ้าเรามีเมตตาเป็นเรือนใจเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ต้องภาวนามากมายแค่กลับมาแผ่เมตตาในจิตในใจให้ตัวเองแล้วก็ให้คนที่เขาทำให้เราโกรธแค่นั้นเองแม่น้ำแห่งเมตตาก็จะแสดงปาฏิหาริย์แห่งความชุ่มเย็นให้ปรากฏ

การที่คนจำนวนมากแผ่เมตตาแล้วไม่ได้ผลเพราะเขามัวแต่จะแผ่เมตตาแต่ไม่มีเมตตาที่จะนำไปแผ่เห็นไหมก่อนแผ่เมตตาจะต้องสร้างเมตตาจิตขึ้นในจิตในใจของตัวเองจนกระทั่งว่าให้ผลเป็นความชุ่มเย็นในจิตในใจของตัวเองก่อนแล้วจากนั้นจึงค่อยแผ่ออกไปกระแสแห่งเมตตาก็จะค่อยเลื่อนไหลไปถึงคนที่เป็นเป้าหมายที่เราแผ่เมตตาให้เขาคนจำนวนมากที่แผ่เมตตาแล้วไม่ได้ผลเพราะเขาแผ่เมตตาแต่ปากแต่ใจของเขานั้นยังเต็มไปด้วยความโกรธอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นรากฐานของการแผ่เมตตาที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ปาก

ส่วนถ้อยคำสำหรับแผ่เมตตานั้นไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยขอเพียงเรานึกแผ่ความปรารถนาดีออกไปจากใจเราอย่างแท้จริงพลังของจิตก็จะกระทบจิตที่เป็นเป้าหมายได้โดยตรงอย่ากังวลต่อถ้อยคำแต่จงกังวลว่าเวลาที่เราแผ่ความปรารถนาดีไปให้ใครเรามีความจริงใจอยู่ในนั้นหรือเปล่า ถ้าเรามีความจริงใจที่ปรารถนาจะให้เขาอยู่ดีมีความสุขแม้ไม่ต้องท่องออกมาเป็นถ้อยคำแต่ใช้เพียงกระแสแห่งจิตที่คิดถึงเขาในทางกุศลแค่นั้นการแผ่เมตตาก็สำเร็จเหมือนกัน

ที่มา : คอลัมน์ SPIRITUAL JOURNEY นิตยสาร Secret เขียนโดย ท่าน ว. วชิรเมธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *