ฮว ง จุ้ ย ห้องนอนสุด ปั ง เสริ ม พลั ง ความ รว ย

จัดฮว ง จุ้ย ห้องนอนให้ปัง เสริมพลังความ ร ว ย

1.อย่าตั้งเตียงตรงกับประตู เพราะเป็นจุดที่คนภายนอกเข้ามาเห็นได้ง่ายๆ อาจทำให้เตียงนอนไม่มีความเป็นส่วนตัว ส่งผลไปถึงเรื่องการพักผ่อน อีกทั้งประตูยังเป็นทางผ่านของพลังลมด้วย เมื่อเตียงอยู่ตรงกับทางผ่านลม ร่างกายก็ย่อมได้รับผลกระทบไปเต็มๆ จึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างยิ่ง

2. อย่าตั้งหัวเตียงไว้ใกล้ประตู เพราะถ้ามีคนเดินผ่าน หรือเปิดประตูเข้ามา อาจทำให้การพักผ่อนของเธอสะดุด เกิดเป็นอาการพักผ่อนไม่เต็มที่ เพราะตกใจตื่นนั่นเอง

3. วางเตียงแนวทิศเหนือใต้ เพราะในทางวิทยาศาสตร์นั้น การวางเตียงในแนวเหนือใต้เป็นการคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เลือดหมุนเวียนสอดคล้องกับแรงโน้มถ่วง ส่งผลให้เธอนอนหลับง่าย หลับสบาย และแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

4. อย่าวางเตียงใต้คาน ตามตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่าการวางเตียงที่นอนไว้ใต้คาน ทำให้เกิดความกดดัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณศรีษะ อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนมีอะไรมากดทับ เกิดการล้มป่วยได้ง่าย

5. อย่าเอาอะไรมาแขวนตรงหัวเตียง โดยอุปกรณ์ประเภทแขวน ก็เช่นโคมไฟ พัดลม กรอบรูป แอร์ หรืออื่นๆ อย่านำมาไว้บนหัวเตียง เพราะทำให้เกิดแรงกดดันเช่นเดียวกับการวางเตียงไว้ใต้คาน ทำให้เธอล้มป่วยได้ง่าย สุขภาพไม่ดี นอนหลับไม่สนิท

6. อย่าวางกระจกไว้หน้าเตียง เพราะอาจทำให้เธอเกิดภาวะจิตใจหดหู่ อ่อนแอ และเกิดการนอนหลับไม่สนิท

7. อย่าวางเตียงตรงกับประตูห้องน้ำ เพราะถ้าประตูห้องน้ำอยู่ตรงกับเตียง จะทำให้ความชื้นจากห้องน้ำ ส่งผลกระทบเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย พอสัมผัสความชื้นไปมากๆ ก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ไม่สบาย ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง อีกทั้งถ้ามีการเข้าออกห้องน้ำ อาจทำให้เธอนอนหลับไม่สนิทได้เช่นกัน

8. อย่าปล่อยหัวเตียงให้โล่ง เพราะหัวเตียงเปรียบเสมือนความมั่นคง ตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่าการหันหัวเตียงให้ชนกับผนัง เป็นการสร้างความมั่นคง แต่ถ้าหัวเตียงโล่ง อาจทำให้เธอเกิดความไม่มั่นคงได้ และถ้าหันหัวเตียงไปชิดเสา จะเท่ากับว่าเตียงชิดผนังแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ก็ยังไม่เป็นตำแหน่งที่ดีเช่นกัน

9. อย่าวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียง เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างร้ายแรงเลยล่ะ ไม่เป็นมงคลมาก

10. อย่าวางเตียงไว้ใต้บันได โดยตามหลักฮวงจุ้ย ถือว่าการวางเตียงไว้ใต้บันได ไม่ต่างอะไรกับการไว้ไว้ใต้คาน ส่งผลกระทบเช่นเดียวกับการไว้ใต้คาน แถมยังอาจส่งผลรบกวนตอนเวลามีคนเดินผ่านบันได อาจส่งผลให้เธอพักผ่อนไม่สนิท และอาจมีฝุ่นละอองร่วงหล่นกระจายลงสู่เตียงด้วย เป็นภูมิแพ้ไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *