ลักษณะของนิ้วชี้ ข้างขวา สามารถบอกนิสัยใจคอของคุณได้

ลักษณะของนิ้วชี้ ข้างขวา สามารถบอกนิสัยใจคอของคุณได้  ลักษณะนิ้วของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยหากแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แล้วจะมีลักษณะตาม 3 แบบที่เรายกคำทำนายมาบอกกันวันนี้ลองดูนิ้วของตัวเองแล้วไปอ่านคำทำนายได้เลย 1. นิ้วแหลม มักเป็คนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้ว จะไม่ทำให้เสีย ความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่างเต็มที่ เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงาน คุณจะตั้งใจทำอย่างมากและจะไม่ลุกไปไหนเลยจนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 2.คนที่มีนิ้วมือตรง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตตา แต่มักจะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง แสร้งทำเป็นเข้มแข็ง แต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมาก 3. นิ้วข้อใหญ่ คนที่มีข้อนิ้วใหญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น …

ลักษณะของนิ้วชี้ ข้างขวา สามารถบอกนิสัยใจคอของคุณได้ Read More