ปิดทองพระ 9 จุด เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

ปิดทองพระ 9 จุด เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่บอกกันว่างการปิดทององค์พระในแต่ละจุดก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้เราจะพาการปิดทององค์พระในแต่ละจุดนั้น มีความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ในด้านใดบ้าง  พระพักตร์ (บริเวณใบหน้า) มีคติความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ในการประสบความสำเร็จของหน้าที่การงาน ชีวิตประสบความรุ่งเรือง พระอุทร (บริเวณท้อง) มีคติความเชื่อว่าจะอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ มีทรัพย์สินเงินทอง พระนาภี (บริเวณสะดือ) มีคติความเชื่อว่าจะอุดมไปด้วยทรัพย์สิน มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ไม่พบกับความยากลำบาก พระเศียร (บริเวณศีรษะ) มีคติความเชื่อว่าจะมีความจำเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม สติปัญญาดี พระอุระ (บริเวณหน้าอก) มีคติความเชื่อว่าจะเป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีสง่าราศี …

ปิดทองพระ 9 จุด เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต Read More