ตำราดวงชะตาโบราญ ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ชายนับขวา

ตำราดวงชะตาโบราญ ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ชายนับขวา ตำราที่บอกต่อกันมาว่าแม่นมาก วันนี้เราจึงนำ ตำราพรหมชาติ ตำราโบราณที่จะบอกดวงชะตาของแต่ละท่ๅน เจ้าชะตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือ จนครบอายุปัจจุบันนี้ ถ้าเจ้าชะตาประจำเกิดเป็นชาย ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางขวามือให้ครบอายุปัจจุบันนี้ ตกเจดีย์ ตำราบอกเอาไว้ว่า ปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สมใจนึกแล ตกฉัตรเงิน ตำราบอกเอาไว้ว่าปีนั้นจะมีลาภผลเงินทอง ใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทางทิศใด จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณแล ตกคอขา ด ตำราบอกเอาไว้ว่าปีนั้น จะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาล ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัก …

ตำราดวงชะตาโบราญ ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ชายนับขวา Read More