พุทธคุณโดดเด่น คาถาบูชาพระอุปคุตสวดขอโชคลาภ

พุทธคุณโดดเด่น คาถาบูชาพระอุปคุตสวดขอโชคลาภ พระอุปคุต พระผู้มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องให้โชคลาภ ป้องกันอันตรายทั้งปวง หลายคนจึงนิยมสวดขอพรท่าน พระอุปคุต พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก หากใครได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิต  คาถาบูชาพระอุปคุต อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง …

พุทธคุณโดดเด่น คาถาบูชาพระอุปคุตสวดขอโชคลาภ Read More