ลักษณะเท้า 9 แบบ บอกนิสัย ความคิดส่วนตัวได้

ลักษณะเท้า 9 แบบ บอกนิสัย ความคิดส่วนตัวได้เท้าของแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้มีนิสัยแตกต่างกันออกไป ลองดูลักษณะเท้าของคุณกับคำทำนายจะแม่นแค่ไหน นิ้วเท้าเรียงไล่ระดับ หากคุณมีลักษณะนิ้วเท้าเรียงไล่ระดับตั้งแต่หัวแม่โป้ง จนมาถึงนิ้วก้อย แสดงว่า คุณเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคม ชอบการท่องเที่ยวใช้ชีวิตที่อิสระ ในอีกมุมหนึ่งคุณกเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน เป็นคนชอบวางแผน มีความรอบคอบ มีเหตุผล ดังนั้นเวลาที่คุณต้องการจะทำอะไร คุณมักจะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ นิ้วเท้ายาวเท่ากัน หากมองลงไปดูแล้วนิ้วเท้าของคุณยาวเท่ากันทุกนิ้ว นั่นแสดงว่า คุณเป็นคนที่มีเหตุผล และรอบคอบในระดังนึง เป็นคนที่มีสติปัญญาหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี จึงทำให้เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนฝูง และเป็นคนที่ไว้ใจได้ เพราะคุณเป็นคนซื่อสัตย์และรักษาคำพูดเท่าชีวิต …

ลักษณะเท้า 9 แบบ บอกนิสัย ความคิดส่วนตัวได้ Read More